Mô tả danh mục:

Viễn thông Quang Minh Vũng Tàu là đơn vị chuyên cung cấp lắp đặt hàn nối tất cả thiết bị quang tại Bà Rịa Vũng Tàu